7-TIPS-digital-onboarding-LEARNIFIER.png

E-guide: Digital onboarding – 7 tips för att öka produktiviteten från dag 1 på ett enklare och mer effektivt sätt (och uppnår hållbart engagemang)

Lär dig varför digital onboarding är avgörande på framtidens rörliga arbetsmarknad och hur din lyckade rekrytering blir produktiv och engagerad redan första dagen.

Du kommer får insikter om:

  • Varför kortare livstidscykler för arbetstagare kommer (och borde) ändra din onboarding process
  • Hur dina nya anställda kommer att nå full produktivitet 34% snabbare
  • Den viktigaste (och ofta förbisedda) fasen i onboarding och hur du enkelt inkluderar den
  • De väsentliga byggstenarna i digital onboarding –  med en blended approach
  • Hur ni kommer igång med effektiv digital onboarding –  uppskattat av nya medarbetare och tidsbesparande för dig

E-guiden med de 7 tips + bonustips är kostnadsfri.
För att ladda ner guiden, anmäl dig här:

E-guide: Digital Onboarding
– 7 tips för att öka produktiviteten från dag 1 på ett enklare och mer effektivt sätt